Inga pedofiler .info - bidra-delen

Kort bakgrund Inga pedofiler .info är en webbsida som drivs ideellt. Dess avsikt är att hjälpa barn att förstå problematiken kring pedofiler mm. 2020 (december) har webbsidan uppdaterats på flera sätt. Innehållet har uppdaterats, möjlighet att lyssna på innehållet, version för mobiltelefoner, osv. Det har kostat några tusen kronor och många hundra timmars arbete men vi behöver även pengar för marknadsföringen mm. Årskostnaden för driften ligger på några tusenlappar. Webbsajten är uppdelad i tre delar. Barnversionen (huvuddel), denna ”bidra”-del och en vuxendel. Du kan bidra I första hand kan du bidra ekonomiskt – vi behöver pengar för att driva och uppgradera sidorna och inte minst för att marknadsföra dem. Du ser länkar nederst på sidan – det finns en sida som berättar till vad och hur mycket som behövs just nu (inkluderar betalningslänk) och en annan sida som rapporterar om läget. Om du kan och vill hjälpa till med något annat kan du alltid maila oss. Du kan alltid hjälpa till genom att sprida informationen om denna sajt där den gör nytta. Till forum, till skolor, till … och länka till oss om du har sida eller sociala media-konto där det kan hjälpa till att sprida informationen.  Inga pedofiler .info drivs just nu som ett underprojekt inom ramen av Per Öbergs projekt ”Barn i Sverige”. På sikt vill Per hitta en lämplig organisation att samarbeta med om denna sajt plus på längre sikt kunna lämna över driften till den organisationen när Per väljer att dra sig tillbaka från detta projekt.   

Välkommen

Inga Pedofiler .info Bidra Barnsidorna Vuxensidorna Bidra Start Bidra Vad behövs Bidra Läget Start Barnsidorna Start Vuxensidorna Bidra Start

Inga pedofiler .info - bidra-

delen

Kort bakgrund Inga pedofiler .info är en webbsida som drivs ideellt. Dess avsikt är att hjälpa barn att förstå problematiken kring pedofiler mm. 2020 (december) har webbsidan uppdaterats på flera sätt. Innehållet har uppdaterats, möjlighet att lyssna på innehållet, version för mobiltelefoner, osv. Det har kostat några tusen kronor och många hundra timmars arbete men vi behöver även pengar för marknadsföringen mm. Årskostnaden för driften ligger på några tusenlappar. Webbsajten är uppdelad i tre delar. Barnversionen (huvuddel), denna ”bidra”-del och en vuxendel. Du kan bidra I första hand kan du bidra ekonomiskt – vi behöver pengar för att driva och uppgradera sidorna och inte minst för att marknadsföra dem. Du ser länkar nederst på sidan – det finns en sida som berättar till vad och hur mycket som behövs just nu (inkluderar betalningslänk) och en annan sida som rapporterar om läget. Om du kan och vill hjälpa till med något annat kan du alltid maila oss. Du kan alltid hjälpa till genom att sprida informationen om denna sajt där den gör nytta. Till forum, till skolor, till … och länka till oss om du har sida eller sociala media-konto där det kan hjälpa till att sprida informationen.  Inga pedofiler .info drivs just nu som ett underprojekt inom ramen av Per Öbergs projekt ”Barn i Sverige”. På sikt vill Per hitta en lämplig organisation att samarbeta med om denna sajt plus på längre sikt kunna lämna över driften till den organisationen när Per väljer att dra sig tillbaka från detta projekt.   

Välkommen

Inga pedofiler .info SurfMeny - klicka för rätt sida här Bidra Start Bidra Vad behövs Bidra Läget Start Barnsidorna Start Vuxensidorna Bidra Start